Studieplan for spansk 1.g
 
 Uge
Emne/indhold/materialer
Formål/fagspecifikke kompetencer
1
1 modul
 
1)     Opsamling - udtale, tryk, grammatik og ordforråd ved musik og samtaleøvelse
 
2)     Prøve tilbage
 
3)     Ugedage - Klokken - ordforråd - ved gennemgang af klokken og ved tekstlæsning i par
 
4)     Evt. mundtlig øvelse, klokken, planer for ugen.m.m.
 
Lektie: Tekstbog: Tekst 14” El trabajo” s. 41 - 43
Opgavebog side 57 og 58 øvelse 4 og 6. (gloser tekst 11 og perfektum) og side 67- 69 (gloser og grammatik)
 
Opsamling af almen grammatisk forståelse og det at lave bestilling på en restaurant - at kunne lide, ikke lide, at gå et sted hen)
 
Fortælle mere om ugens aktiviteter i forhold til tidspunkt (klokken) og fortælle i perfektum hvad man har lavet.
 
 
 
2
1 modul  
 
Opdeling af klassen i to hold
 
Inde:
1)     Kort samtale om klokken, vejret, hvad eleverne kan lide og øvelse 6 (perfektum) - hvad har de lavet?
 
2)     Gennemgang af øvelse 4
 
3)     Tekst 14 ”El trabajo” s. 41-43. Parvis læsning, hvor der nedskrives centrale gloser.
 
4)     Danne sætninger ud fra centrale gloser.
 
5)     Gennemgang af grammatik (tener + que/alguien/algo og refleksive verber)
 
Ude:
1)     Gloseopgaver til tekst
 
2)     Grammatikøvelser med gustar,
 
3)     Oversættelse af sætningerne i øvelse 8 side 72
 
- rettelisten i fronter til øvelserne.
 
Lektier: Læs tekst Tekst 14 ”El trabajo” s. 41-43. igen. I skal kunne svare mundtligt på spørgsmål til teksten s.69
Opgavebogen: lav opgave 5,6,7 s. 71.
 
3 forløb spansk: Fritid og dagligdag
Kommunikative kompetencer:
- Eleven skal kunne fortælle om hvad eleven selv og hvad andre laver i fritiden og i dagligdagen, på forskellige tidspunkter, ugedage og årstider.
 
Dette skal de ved at
-          arbejde med tekster fra Mundos, En vivo, Blade, Bogen Para Empezar.
-          træne nye gloser,
-          skriftlige afleveringer
-          grammatikøvelser
 
Sproglige kompetencer (sproglig viden og bevidsthed)
- Eleven skal stadig opnå en øget forståelse for sprogets fundamentale grammatik, syntaks og morfologi.
 - For at elev skal kunne fortælle om hvad eleven selv og hvad andre laver i fritiden og i dagligdagen, skal eleven lære:
 • Klokken
 • Farverne
 • Månederne
 • Årstiderne
 • Udtrykke det man kan lide og det man ikke kan lide (gustar, apetecer, nægtelser og nægtende pronominer)
 • Udtrykke nødvendighed (tener que + infinitiv, hay que)
 • Anvende adverbier, der udrykker hyppighed
 • Demonstrative pronomener
 • Personlige pronominer som dativobjekt og objekt
 • Perfektum af regelmæssige verber og enkelte uregelmæssige participier
 
- Bedre til at oversætte
- IT i forhold til grammatik
 
Interkulturelle kompetencer
Eleven skal stifte kendskab til omgangsformer, normer og sædvaner ved at arbejde med tekster fra Mundos, ugeblade, musik m.m. der sætte eleven ind i en sammenhæng, der er relevant for Spanien.
3
1 modul 
 
1)     Tal/klokken
 
2)     Samtale om tekst 14 i plenum og parvis- spørgsmål til teksten.
 
3)     Evt. spørgsmål til øvelser lavet ude sidste gang.
 
4)     Gennemgang af opgave 5,6,7 s. 71. + Gennemgang af grammatik (tener + que/alguien/algo og refleksive verber)
 
5)     Gloser til tøj, farver - udtryk - ir de compras
 
6)     Gloseøvelser og eksempel på beskrivelse - demonstrative pronomen og bøjning af adjektiverne i forhold til genus og numerus
 
7)     Lav en plakat med det de kan lide at købe - og det de ikke kan lide - farver - tøj - spanske ugeblade - og udleveret ark til billedbeskrivelse.
 
 
Lektier: Tekstbog Tekst 15 ”Sobre gustos” s. 46-47. I
Se på gloser til billedbeskrivelse - ark
 
 
4
1 modul

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdeling af klassen i to hold
Inde:
1)     Forberede plakat
 
2)     Fremlæggelse af plakat
 
3)     Tekst 15 - læs, oversæt, samtale
 
4)     Eksempler på refleksive verber/gustar/adjektiver/demonstartive pronominer
Ude:
Grammatikøvelser ved computerne
1)     Farverne
 
2)     Gustar
 
3)     Tener que
 
4)     Bøjning af verber
 
5)     Demonstrative pronominer
 
Lektier: Tekstbog Tekst 16 ”Sobre gustos” s. 46-47. I skal læse den grundigt, da vi ikke vil læse denne tekst højt eller oversætte den, men primært snakke frit om teksten næste gang.
 
1.      AFLEVERING - 3 elevtimer
Opgavebogen: lav opgave 2, 7, s.74-75
5
1 modul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 modul
 
Opdeling af klassen i to
Inde
1)     Skriv ned, hvilket tøj en af de andre på holdet har på. Læs beskrivelsen højt, og lad de andre gætte, hvem du taler om.
 
2)     Gennemgang af opgave 2,7, s.74-75
 
3)     Tekst 16 ”Sobre gustos” s. 46-47 - samtale om tekst.
 
4)     Gennemgang af grammatik (personlige pronominer som dativobjekt, nægtende ubestemte pronominer, gradbøjning af adjektiver)
 
5)     Parvis laves øvelse 1,2,4 s.79 i opgavebog
 
Ude:
Grammatikøvelser
1)     Gloser til teksten
 
2)     Svar på spørgsmål til teksten
 
3)     Ir + a + infinitiv/tener que + infinitiv
 
4)     Hacer
 
5)     Hay/estar
 
 
Lektie: Læs tekst 19” El piso nuevo” s.52-53
Opgavebog: opgave 5,6,7,10 s. 80-81
 
 
1)     Samtale
 
2)     Tekst 19 - lyt og læs tekst 19 højt på klassen
 
3)     Svar på spørgsmål til teksten s.90 opgavebog
 
4)     Grammatik og opgave 7a s.91
 
5)     Opgave 3, den enen fortæller hvor det skal stå den anden tegner
 
6)     Gennemgang af opgaverne 5,6,7,10 s. 80-81
 
7)     Lytteøvelse Las rebajas
 
8)     Spørgsmål til lytteøvelse
 
Lektie: Læs tekst 20 ”Dicho y hecho” s. 54-55
Opgavebog: Opgave 7b s.91
6
1 modul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1modul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aflevering af 1. aflevering
 
 
Inde:
1)     Mundtlig samtale – perfektum
 
2)     Vendespil – ordforråd
 
3)     Møblere en lejlighed – ordforråd
 
4)     Opgave 7 - personligt pronomen som ind.objekt
 
5)     Tekst - læse- svare på spørgsmål
 
6)     opgave 3,4,6 - ordforråd, samtale, perfektum
 
Ude:
Grammatikøvelser ved computerne
1)     Bøjning af verber i præsens
 
2)     Demonstrative pronominer
 
3)     Personlige pronominer som direkte objekt
 
4)     Huse, møbler
 
5)     Tal
 
6)     Klokken
 
Lektie: tekstbog: læs tekst 21 ”Un día aburrido s.56-57
Opgavebogens: Opgave 6 s.94 og opgave 8 s.95 - stikord
 
 
1)     Fremlæggelse af opgave 8 - mundtlig udtryksfærdighed - møbler, lejlighed, værelser m.m.
 
2)     Glosekonkurrence – ordforråd
 
3)     Tekst 21 - udtale og forståelse
 
4)     Hør og syng sangen La Bamba – udtale
 
5)     Gennemgang af opgave 6 - perfektum - uregelmæssige participier.
 
6)     Opgave 5 og 6 s.99 - Adjektiver: Estar de acuerdo/no estar de arcuerdo, Gustar/pensar
 
Opsamling og Evaluering
 
2. AFLEVERING- 2 elevtimer - læs til prøve
7
Vinterferie
8
1 modul
 
Aflevering af 2. aflevering – prøve i Fronter
 
Lektie: se på resultat fra prøven og jeres aflevering. Hvor er jeres problemer størst. Hvad forstår I ikke?
 
4 forløb: Kendte spaniere/Latinamerikanere
 
Kommunikative kompetencer:
- Eleven skal kunne snakke mere frit både ud fra tekster, billeder og film om kendte spaniere/latinamerikanere, hvad der interesserer dem og hvorfor.
Der skal være mere sammenhæng og variation
Dette skal de ved at:
-          arbejde med tekster fra En vivo, se film, informationssøgning på nettet
-          træne nye gloser
-          repetition af grammatik
-          mundtlig fremlæggelse med PowerPoint
-          skriftlige afleveringer (frie, oversættelse m.m.)
 
Sproglige kompetencer (sproglig viden og bevidsthed)
- Eleven skal stadig opnå en øget forståelse for sprogets fundamentale grammatik, syntaks og morfologi.
 - For at elev skal kunne snakke mere frit både ud fra tekster, billeder og film. Er det nødvendigt at repetere den gennemgåede grammatik:
 • Verber (perfektum, præsens, nær fremtid)
 • Adjektiver (bøjning og placering)
 • Pronominer (personlige pronominer som objekt)
 • Udtrykke det man kan lide og det man ikke kan lide (gustar, apetecer, nægtelser og nægtende pronominer)
 • Udtrykke nødvendighed (tener que + infinitiv, hay que)
 
Nyt grammatik som er nødvendigt: 
·         Præteritum
 
Desuden skal eleven blive bedre til:
·         Ordbogs - og grammatikopslag
 
Interkulturelle kompetencer
Eleven skal opnå en større indsigt i Spanien/L.A. ved at lave mundtlig fremlæggelse understøttet af PowerPoint og en skriftligopgave om en eller flere kendte spaniere/latinamerikanere.
Materialet finder eleverne primært selv ved søgning på nettet.
9
1 modul
3. AFLEVERING - 3 elevtimer
1)     Opsamling på evaluering
2)     Fejl i afleveringer
 
3)     Introduktion til forløb –
 • Produktkrav til forløbet
 • Inddeling i grupper
 
4)     Informationssøgning på nettet og individuel samtale om aflevering og prøve
Lektie: Læs Dalí tekst ” Dalí, ¿un genio excéntrico?”
Grammatikøvelse 6 og 10 (præsens- refleksive og diftongerende verber) fra Puente.
10
1 modul
 
Inde
1)       Gennemgang af ” Dalí, ¿un genio excéntrico?”
2)       Gennemgang af grammatikøvelserne 6 og 10
3)       Ordbogsopslag
Ude
1)       Arbejde med fremlæggelse og skriftlig aflevering
 
Lektie: Grammatikøvelse 7b og 11A fra Puente (perfektum og nær fremtid)
11
1 modul
Inde alle
1)       Lytteøvelse 1
2)       Samtale om Dalíbilleder (præteritum)
3)       Gennemgang af grammatikøvelser og ordbogsopslag
Ude alle
1)                             Arbejde med fremlæggelse og skriftlig aflevering
 
Lektie: Grammatikøvelse 13 fra Puente (præteritum) + Teksten ”Pedro Almodóvar” læs den og lav 5 sprøgsmål hver til teksten
12
1 modul
 
Inde
1)       Lytteøvelse 2
2)       Samtale om teksten ”Pedro Almodóvar”
3)       Gennemgang af grammatikøvelser
Ude
1)     Arbejde med fremlæggelse og skriftlig aflevering
 
Lektie: Læs om filmen ”Todo sobre mi madre” af Pedro Almodóvar
13
1 modul
 
 
 
1 modul
 
Se filmen ”Todo sobre mi madre”
Lektie: Grammatikøvelser 7a (adjektiver),, 8a-c i Puente (pronominer)
 
Inde (alle)
Samtale om filmen – svare på udleverede spørgsmål
Gennemgang af grammatikøvelse
Ude
Arbejde med fremlæggelse og skriftlig aflevering
 
Lektie: Mundtlig fremlæggelse og skriftlig aflevering
14
1 modul
 
Mundtlig fremlæggelse
Aflevering af 3. aflevering
 
Lektie: El Bola: Lav s. 7 øvelse a, b, c + Læs s.9, læs tekst på fronter ”Børnemishandling”
Evaluering: opdeling af klassen i to hold/levet lektier/ikke lavet lektier.
15
                                              Påskeferie
16
1 modul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)     Gennemgang af side 7 + 9 (gloser, adjektiver, filmen)
2)     Diskuter i grupper spørgsmålene til teksten børnemishandling. (ikke nået) 
3)     Arbejde i grupper med de spanske tekster i bogen. Oversættelse af teksten - resume af teksten til fremlæggelse for de andre fra klassen - oplæsning - udtale - tryk - gloser.
·         Gruppe 1-4 s.86-87
·         Gruppe 4-8 s. 93
 
Lektie. se scene 2-12 er der nogle ord I ikke forstår?, læs scene, 6,9,11 højt, lav opgaverne til scene, 2,3,4 s.66
5 forløb: El Bola
 Kommunikative kompetencer:
- Eleven skal i dette forløb blive bedre til specielt udtale, forståelse og til at kommunikere mere frit og varierende.
 
Dette skal de ved at:
 • arbejde med dialogerne fra filmen el Bola
 • se filmen,
 • træne nye gloser
 • oversættelse
 • beskrivelse af personerne i teksten
 • lave scener selv
 
 
Sproglige kompetencer (sproglig viden og bevidsthed)
 
- Eleven skal stadig opnå en øget forståelse for sprogets fundamentale grammatik, syntaks og morfologi.  Forståelsen skal omdannes til praksis, hvilket vil sige at de skal være bedre til at tale grammatisk korrekt.
 
 - For at elev skal kunne forstå og snakke om filmen er det nødvendigt at arbejde med:
 
 • Imperativ
 • Gerundium
 • Brugen af adjektiver
 
De skal desuden stadig blive bedre til:
 
 • Ordbogs - og grammatikopslag
 
Interkulturelle kompetencer:
 
Eleven skal kunne deltage aktivt i kommunikative sammenhænge af almen, erhvervsmæssig og samfundsmæssig karakter.    
     
IT kompetencer:
 
 • Elektroniske ordbøger
 • Lydprogrammet Audacity
17
1 modul
 
1)     Gloseøvelser/gloselege (til scene 2 til 12)
2)     Tal
3)     Højtlæsning
4)     Gennemgang øvelserne til scene 2,3,4 s.66
5)     Lav øvelserne til scene 7,8 s.66-67
6)     Gennemgang af gerundium
7)     Øvelser til gerundium s.115, 124 opgavebog Mundos
Lektie: Se scene 13- 20, gloser, læs scene 13,14,16,17,18 højt. Lav øvelserne s.115, 124 opgavebog Mundos
 
18
1 modul
 
Inde
1)     Læse højt
2)     Gennemgang af øvelserne s.115, 124 opgavebog Mundos
3)     Gennemgang af imperative s. 53-55
4)     Øvelser med imperativ s. 55-58
Ude:
1)     Oversættelse af stykke 1 og 2 side 60
2)     Spørgsmålene side 69
 
Lektie: Scene 21-29 se og læs, find 10 centrale gloser, lav 5 spørgsmål til scenerne, lav arbejdsark færdigt
19
1 modul
 Inde
1)     Gennemgang af arbejsark fra sidst
2)     Stille spørgsmål, danne sætninger med gloser (antes de que)
3)     Oversættelse af enkelte sætninger (imperativ, gerundium)
4)     Gennemgang af præpositionerne: a, de, con, para,
Ude
1)     Læse højt - optage i Adacity
2)     Oversættelse 3 og 4 s.61
3)     Svar på spørgsmål mundtligt - optage i Adacity
 
Lektie: Scene 30-41, læs tekst i Fronter ”Pablos og Alfredos venskab”. Svar på spørgsmålene s.67 til scene 30,31,32, lav grammatikøvelser med præpositioner.
20
1 modul
Inde
1)     Læse højt
2)     Resume
3)     Gloser - dannesætninger
4)     Spørgsmål til scenerne s. 67
5)     Grammatik - opsamlingsark
Ude
1)     Gloser
2)     Oversættelse af stykke 5 og 8 side 62 og 63
3)     Spørgsmål side s. 69
 
Lektie: Scene 42- 52, svar på spørgsmålene s.67 til scene 43,44,45,48, læs teksterne side 81-84 og svar på spørgsmålene 1-4 side 85 -
21
1 modul
Inde
1)     Gennemgang af arbjdsark fra sidst (gloser-oversættelse, spørgsmål)
2)     Gennemgang af Spørgsmål til scenerne
3)     Grammatikark
4)     Lydoptagelse - oplæsning  
Lektie: Scene 53 – 66 - PRØVE
22
1 modul
 
4.AFLEVERING – prøve mundtlig og skriftlig
I scenerne 53 – 66, generelle ting fra EL Bola og i elementær grammatik gennemgået hele året.
23
1 modul
 
Afslutning/evaluering